ProTeam Professionals

Ammattilaishierojat

ProTeam - ammattilaiset

ProTeam ammattilaisemme ovat meiltä valmistuneita Koulutettuja hierojia.
Pidämme ProTeam ammattilaistemme ammattitaitoa yllä useammalla lisäkoulutuksella vuodessa. 

Jami🇫🇮🇬🇧

Jami on Koulutettu hieroja sekä Dry Needling terapeutti, DNT®.

Aikaisemmalta ammatiltaan Jami on sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt 20 vuotta kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa. Harrastuksiin kuuluu padel, lenkkeily ja kuntosali. Jami on myös opettanut hierojia Spomalla vuodesta 2021.

*****

Jami is a Trained massage therapist and Dry Needling therapist, DNT®.

Jami is a former nurse. He has been working with disabled children and youngsters for over 20 years. Free time activities includes padel, jogging and a gym. Jami also teaches our students at Sport Massage Institute of Finland, since 2021.Vesa🇫🇮🇬🇧

Vesa on on Koulutettu hieroja sekä Dry Needling terapeutti, DNT®.

Vesku on aikaisemmalta ammatiltaan lähihoitaja. Hän on opiskellut myös Avoimessa yliopistossa Liikuntalääketieteen- ja urheilijan ravitsemuksen perusteita. Liikunta on kuulunut oleellisena osana Veskun elämään jo lapsuudesta asti. Kokemusta on kestävyyslajeista kamppailulajeihin, unohtamatta rakkaita palloilulajeja. Vesa on myös opettanut hierojia Spomalla vuodesta 2021.


*****

Vesa is a Trained massage therapist and Dry Needling therapist, DNT®.

Vesa is a former practical nurse. He has also studied the basics of Sports athlete's nutrition at the University. Sports has been a part of Vesku's life since childhood. Vesa also teaches our students at Sport Massage Institute of Finland, since 2021.


Ira🇫🇮🇬🇧

Ira on Koulutettu hieroja.


Ira on työskennellyt hierojana viimeiset 3,5 vuotta Suomessa, Espanjassa, Hollannissa ja Portugalissa. Hän on työskentelyn ohella opiskellut Liikuntalääketieteen perusopintoja avoimessa yliopistossa. Liikunnan ja urheilun parissa Ira on viettänyt aikaa jo pienestä lähtien. Ilma-akrobatia on lähellä sydäntä ja muihin harrastuksiin kuuluu kehonpainoharjoittelu, kuntosali, koirien kanssa ulkoilut, sekä matkustaminen matkailuautolla.

******

Ira is a Trained massage therapist

Ira has been massaging last 3,5 years in Finland, Spain, Holland and Portugal. She has also studied the basics of athlete's nutrition at the university. Ira has been doing sports since she was a kid. Air acrobatic is close to her heart and she also injoys bodyweight workouts, gym, walking with the dogs and travelling with a camper.


Samuel🇫🇮🇬🇧

Samuel on Koulutettu hieroja.

Aikasemmin Samuel on työskennellyt logistiikka alalla. Samuel opiskeli hierojaksi Spomalla ja valmistui Koulutetuksi hierojaksi keväällä 2022. Urheilu on aina kuulunut Samuelin elämään monipuolisesti. Tällä hetkellä eniten tulee pelattua padelia ja käytyä salilla.

*****

Samuel is a Trained massage therapist
Samuel has previously worked in logistics. Samuel studied to become a masseuse at Sport Massage Institute of Finland and graduated as a Trained masseuse in the spring of 2022. Sports has always been a part of Samuel's life. At the moment he mostly plays padel and goes to the gym.


Tommi🇫🇮🇬🇧

Tommi on Koulutettu hieroja jonka lisäksi hän on käynyt purentaelimistön toimintahäiriöihin (TMD) keskittyvän purentalihashieronnan koulutuksen.

Tommi on koulutukseltaan myös paloesimies. Hän on työskennellyt 28 vuotta ensihoidon ja pelastustoimen eri tehtävissä. Hän on opiskellut myös Itä-Suomen yliopiston urheiluravitsemuksen perus- ja jatko-opinnot. Liikunta on kuulunut oleellisena osana Tommin elämään jo pienestä pitäen. Hän on mm. pelannut jääkiekkoa SM-liigassa ammatikseen.

*****

Tommi is a trained masseuse, he has also studiet masticatory muscle massage training focusing on masticatory system dysfunction (TMD).

Tommi is also a firefighter. He has worked for 28 years in various first aid and rescue tasks. He has also studied basic and postgraduate studies in sports nutrition at the University of Eastern Finland. Exercise has been a part of Tommi's life since childhood. He is e.g. played hockey professionally in the SM league Finland.


Tia 🇫🇮🇬🇧🇪🇸

Tia on Koulutettu hieroja. Hän on aikaisemmin opiskellut joogaohjaajaksi.

Vapaa-aika kuluu pitkälti urheilun ja eläinten parissa. Brassi jiujitsu ja ratsastus sekä lenkkeily koiran kanssa pyörittää arkea.

*******

Tia is a Trained massage therapist.She is a yoga teacher as well.

In her freetime she enjoys spending time with sports and animals. Especially Brazilian jiujitsu, horse riding and walking with a dog are the main things

.

Osteopatia - Osteopathy

Osteopaatti - Osteopath

Hierojaopiston pääopettaja, Osteopaatti Kari Kinnunen

Mitä on osteopatia? 

Ortopedinen osteopaatti on tuki-, ja liikuntaelin vaivojen asiantuntija! Osteopaatin tärkein tehtävä on löytää oikea syy vaivoihin. Hoidossa käytetään erilaisia pehmytkudosten hoitotekniikoita, nivelten mobilisaatiota sekä manipulaatioita. Ammattilaisentekemä nikamakäsittely palauttaa liikkeen lukkiutuneisiin nikamiin ja poistaa tehokkaasti kipua!

*****

What is osteopathy?

An orthopedic osteopath is an expert in musculoskeletal disorders.
The most important task of an osteopath is to find the right cause of the clients pain. Osteopath uses various soft tissue therapy techniques, joint mobilization and manipulation.Kari Kinnunen

Kari on koulutetu hieroja, Ortopedinen Osteopaatti sekä Dry Needling terapeutti, DNT®.

Kari valmistui Koulutetuksi hierojaksi 2007 ja Osteopaatiksi 2012. Kari on opettanut vuodesta 2008 Suomen Urheiluhierojaopistolla ja Espanjassa Hierojaopistolla hän on ollut pääopettajana vuodesta 2013. Käytännön kokemusta on karttunut myös vuosista Pk35 fysiona.

Urheilutaustana jalkapallo sekä jääkiekko. Nykyään
vapaa-aika kuluu tennis- ja padelkentillä.


*****

Kari is a trained massage therapist and Orthopedic Osteopath and Dry Needling therapist, DNT®.
Kari graduated as a Trained Massage Therapist in 2007 and Osteopath in 2012. Kari has been teaching anatomy and massage since 2009. As a head teacher at Sport Massage Institute of Finland he has been since 2013.

He used to play football and ice hockey. Today´s free time is spent on the tennis/padel courts. 

Osteopatia / Osteopathy
45min - 49€

Osteopaatti - Osteopath

Viimeisen vuoden Osteopatiaopiskelija, Koulutettu hieroja
Final year Osteopathy student,  Trained massage therapist

Mitä on osteopatia?

Ortopedinen osteopaatti on tuki-, ja liikuntaelin vaivojen asiantuntija! Osteopaatin tärkein tehtävä on löytää oikea syy vaivoihin. Hoidossa käytetään erilaisia pehmytkudosten hoitotekniikoita, nivelten mobilisaatiota sekä manipulaatioita. Ammattilaisentekemä nikamakäsittely palauttaa liikkeen lukkiutuneisiin nikamiin ja poistaa tehokkaasti kipua!

*****

What is osteopathy?

An orthopedic osteopath is an expert in musculoskeletal disorders.
The most important task of an osteopath is to find the right cause of the clients pain. Osteopath uses various soft tissue therapy techniques, joint mobilization and manipulation.


Sebastian Rantakoski

Sebastian on osteopatia opiskelija, joka aloittaa kesän jälkeen viimeisen vuoden opinnot. Aikaisemmin hän on toiminut koulutettuna hierojana ja opettajana hierojakoulussa Suomessa. Vapaa aika kuluu kuntosalilla, moottoripyöräellessä ja rullakiekkoa pelaillessa.

*****

Sebastian is an osteopathy student who will start his final year of studies after the summer. Previously, he has worked as a trained masseuse and teacher at a massage school in Finland. Free time is spent in the gym, riding motorcycles and playing inline hockey.

Osteopatia (opiskelijahinta)
Osteopathy (student price) 
45min - 40€

Dry Needling, DNT®

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja.

Dry Needling® 45min - 35e
DNT®+manuaaliterapia 75min - 52e

*******

Dry needling is a treatment that is used for pain and movement issues associated with myofascial trigger points. With this technique, a provider inserts thin needles into or near your trigger points. DN treatment stimulates the immune system locally and triggers the body's own healing processes.

Dry Needling® 45min - 35e
DNT®+manual therapy 75min - 52e

Purentalihashieronta

Intraoral massage - Muscles of mastication

Purentalihashieronnassa käsitellään niska- hartiaseutua, sekä pään ja kasvojen lihaksistoa. Purentalihaksia käsitellään kasvoilta, sekä suun sisäpuolelta. Hieronnalla helpotetaan pään ja leukojen alueen särkyjä sekä jännitystiloja.

Purentalihashieronta 45 min - 35€

******

The muscles of mastication are treated from the face and the inside of the mouth. Massage relieves aches and pains in the head and jaw area.


Intraoral massage - Biting muscles 45 min - 35€