Opiskelijaksi
Koulutus Hierojaopistolla on laadukasta ja intensiivistä!

Haluatko lihashuollon ammattilaiseksi?

Koulutuksemme kautta opiskelijamme ovat jatkaneet uraansa hakeutumalla jatkokoulutukseen mm. Osteopaatin, Fysioterapeutin tai liikunnanohjaajan opintolinjalle, perustamalla oman hieronta-alan yrityksen tai he ovat hakeutuneet suoraan työelämään hoitoalalle. 

Opettajana toimii Suomen Urheiluhierojaopistolla vuodesta 2008 opettanut ja ahkeran arvomaailman omaava Koulutettu hieroja, Osteopaatti Kari Kinnunen. Hänen kokemuksensa anatomian osaajana on alan ensiluokkaista tasoa.


Opiskelu Urheiluhierojaopistolla

Sport Massage Institute of Finland

Koulutuksen laajuus 

Näyttötutkintoon valmentavan koulutuksen kesto on yhdeksän kuukautta (sisältäen neljän vkon loman). Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa hieronnan ammattitutkinto SAMIedulla Savonlinnassa. Kun tutkinto on hyväksytysti suoritettu, on oppilaalla oikeus hakea Valviralta Koulutetun hierojan nimikettä.
(Tutkintotilaisuudesta ei tule oppilaalle erillistä maksua)

Yleiset tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet hieronnassa ja urheiluhieronnassa, että hän voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa hierojana ja urheiluhierojana.

Hakeutuminen koulutukseen

Hakulomakkeen jätettyäsi otamme yhteyttä ja kutsumme sinut haastatteluun. Näin opettajamme ja sinä pääsette tutustumaan toisiinne puolin ja toisin. Hakulomakkeen voit lähettää täältä.
Opiskelijat valitaan hakemisjärjestyksessä ja sisäänpääsyhaastattelun perusteella soveltuvuus järjestyksessä.  

Keskeytykset ja peruutukset

Keskeytysprosentti opistollamme on muutaman prosentin luokkaa menneiden kurssien aikana yhteensä. Opiskelijoiden yhteishenki on loistava ja keskinäinen tiimityöskentely johtaa hyviin tuloksiin. Mikäli et jostain syystä voi ottaa vastaan varaamaasi opiskelijapaikkaa, suoritettua varausmaksua ei palauteta. Perussääntö on, että loppumaksu palautetaan peruutuksen kohdalla silloin, jos oppilas tekee peruutuksen viimeistään viikon kuluessa opintojen alkamisesta.

Opintomateriaali

Opinnot etenevät opiston nykyaikaisilla materiaaleilla, jotka koostuvat eri kokonaisuuksista esim. luusto-, lihas-, hermo-, nivelside materiaaleista sekä hieronta-, urheiluhieronta- ja venyttelyopetuksesta. Materiaalit ovat oppilaiden käytössä myös verkossa. Lisäksi käytämme Lääketieteen kuvastona F.Netter, Atlas of human anatomy.

Opiskelujen ohjaus

Opiskelun ohjauksen koordinoi koulutuksen pääopettaja. Ohjaus toteutetaan yhdessä opettajan kanssa. Opiskelun ohjauksessa painotetaan avointa ja tasavertaista yhteistyötä opettajan ja opiskelijoiden kesken sekä opiskelijan vastuullisuutta, omatoimisuutta ja aktiivisuutta opiskelussa.

Opiskelun ohjauksessa kiinnitetään huomiota opiskelutekniikkaan, tiedonhankintaan, ajanhallintaan sekä motivointiin. Erityishuomiota suunnataan opiskelijoihin, jotka eivät ole pitkään aikaan opiskelleet. Myös opintoihin vaikuttava elämäntilanne pyritään ottamaan huomioon.

Tentit

Teoriakokeita järjestetään n. neljän viikon välein. Jokaisesta aihealueesta omansa. Arvosteluasteikko on 1-5.Hyväksyttyyn tenttisuoritukseen vaaditaan vähintään 50 % oikein. Jotta saat todisukseen, on edellytyksenä oppitunneille osallistuminen, hyväksytyt tenttisuoritukset sekä 

Koulutuksen luonne ja opetuksen käytännön järjestely

Oppilaamme ovat olleet iältään 18-59 vuotta. Koulutus on aikuisopiskelua ja ikäraja on 18 vuotta. Opiskelemme kokopäiväisesti. Kuitenkin niin, että aikaa jää myös Espanjasta nauttimiseen. Koulutus on hyvin intensiivistä.

Koulutus tapahtuu pääosin lähiopetuksena ja sisältää anatomian opiskelua suomeksi ja latinaksi sekä hieronnan ja urheiluhieronnan otteiden harjoittelua käytännössä. Opiskelemme myös erilaisia venytystekniikoiden ja harjoittelemme ohjaavaa toimintaa. Opettelemme myös urheilu-, sekä kinesioteippausta.

Koulutukseen sisältyy ulkopuolisen luennoitsijan yrityksen perustamisluennot sekä liiketoimintasuunnitelman laatiminen, joka on yksi osa hieronnan ammattitutkintoa.
Tätä suunnitelma on myös hyvä käyttää jos mielessä on oman hierontayrityksen perustaminen.Opisto tarjoaa opiskelijahierontapalveluita, jotka kuuluvat tärkeänä osana opiskeluun. Käytännön hierontaharjoittelun opiskelijamme aloittavat kansainvälisten asiakkaiden parissa n. kuukauden opiskelun jälkeen opiston omalla hoitopraktiikalla. Opiskelijoille on annettu tähän mennessä perusvalmiudet käytännön asiakashierontojen toteuttamiseen. Opiskelijat tekevät työssä oppimistaan sekä terveiden että sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa.

Opetussuunnitelmamme koostuu pääosin seuraavista teemoista:
- hierontatyön lähtökohdat
- fysiologia
- anatomia
- tuki- ja liikuntaelinsairaudet
- tautioppi
- työterveystieto
- hierontatyön perusteet ja menetelmät / urheiluhieronta
- klassisen- ja urheiluhieronnan käytännön harjoittelu
- itsehoidon tukeminen
- asiakaskeskeinen hoitaminen
- lihashuollon tukitoimet
- itsenäinen ammatinharjoittaminen / yritystalous.

Sport Massage Institute of Finland, koulutuksen järjestäjänä vastaa tutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Spoma suunnittelee ja toteuttaa Hierojan ammattitutkinnon opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen lainsäädännön mukaisesti.

Tutkinnon järjestäjä (SAMIedu) vastaa, että tutkinnon osat järjestetään ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) mukaisesti. 

Opintomaksu

Opintomaksu on 2021 alkavalla kurssilla 2 800 euroa (sis Iva, eli Alv). Kurssin hintaan sisältyy opetussuunnitelman mukainen teoriapaketti sekä käytännön harjoittelu.
Tutkintotilaisuudesta ei tule oppilaalle erillistä maksua
(Kurssin hintaan ei sisälly hankittavaksi suositeltava: lääketieen kuvasto, F.Netter, Atlas of human anatomy) 

Lomat

Keväällä alkavaan koulutukseen sisältyy kesäloma 18.6-18.7.2021 (Etäopiskelua 19.7-1.8.2021, lähiopetusta jatketaan 2.8.2021) Muita vapaapäiviä ovat Espanjan kirkolliset arkipyhät, itsenäisyyspäivä sekä vapun päivä. Syksyllä alkava kurssi lomailee 6.12.7.1.2021

Arvomaailmamme

 • Ammattitaitoinen henkilökunta
 • Intensiivinen koulutus
 • Laadukas anatomian opetus
 • Käytännön harjoittelu alakohtaisen pätevyyden takaamiseksi
 • Opiskelu Espanjassa ei oikeuta opintotukeen!

  Oppilaat ovat rahoittaneet opintojaan lainalla, säästöillä sekä työskentelemällä osa-aikaisesti opintojen ohella. 

  Mahdollisuus jatkokoulutukseen

  Tarjoamme opiskelijoillemme jatkokoulutusmahdollisuuden Ortopedisen Osteopatian Koulutuskeskuksessa OOKK:ssa Helsingissä. Kurssillamme hyvin menestyvät opiskelijat ovat ensisijaisia jatko-opiskelijoita OOKK:n 4-vuotisella osteopaatin koulutuslinjalla, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Hierojakoulutuksemme antaa opiskelijalle erinomaisen pohjakoulutuksen jatkaa hoitoalan syventäviä opintoja. Katso lisää OOKK.