Tietosuojaseloste

Sport Massage Institute of Finland

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Sport Massage Institute of Finland
Osoite: Calle las Viñas 56
Postinumero: 29640
Postitoimipaikka: MALAGA
Puhelinnumero: +34 656 630 690
Sähköpostiosoite: hierojaopisto@spoma.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Sport Massage Institute of Finland
Nimi: Saila Takala
Osoite: Calle las Viñas 56
Postinumero: 29640
Postitoimipaikka: MALAGA
Puhelinnumero: +34 656 630 690
Sähköposti: hierojaopisto@spoma.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Hakuprosessiin koulutushaussa

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö: Nimi, Syntymäaika, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika: Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan hakemusprosessissa tai asiakaspalvelun kehittämisessä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden käyttöä sivuilla sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus: Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko: Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen: hierojaopisto (a) spoma.fi

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.