Koulutuksen sisältö
Koulutus on laadukasta ja intensiivistä

Opiskelu Urheiluhierojaopistolla

Sport Massage Institute of Finland

Koulutuksen laajuus 

Opinnot aloitetaan kerran vuodessa elo -syyskuussa. Koulutuksen kesto on 9 kuukautta (neljän vkon joululoma). Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto Savonlinnassa. Näyttötutkinto ei laskuteta erikseen. 

Yleiset tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet hieronnassa ja urheiluhieronnassa, että hän voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa hierojana ja urheiluhierojana.

Hakeutuminen koulutukseen

Hakulomakkeen jätettyäsi otamme yhteyttä ja kutsumme sinut haastatteluun. Näin opettajamme ja sinä pääsette tutustumaan toisiinne puolin ja toisin. Hakulomakkeen voit lähettää täältä.
Opiskelijat valitaan hakemisjärjestyksessä ja sisäänpääsyhaastattelun perusteella soveltuvuus järjestyksessä. 

Keskeytykset ja peruutukset

Keskeytysprosentti opistollamme on muutaman prosentin luokkaa menneiden kurssien aikana yhteensä. Opiskelijoiden yhteishenki on hyvä ja keskinäinen tiimityöskentely johtaa hyviin tuloksiin. Mikäli et jostain syystä voi ottaa vastaan varaamaasi opiskelijapaikkaa, suoritettua varausmaksua ei palauteta. Perussääntö on, että loppumaksu palautetaan peruutuksen kohdalla silloin, jos oppilas tekee peruutuksen viimeistään viikon kuluessa opintojen alkamisesta.

Opintomateriaali

Opinnot etenevät seuraavien kirjamateriaalien siivittäminä: Lääketieteen kuvasto (F.Netter), Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (A.Hervonen). Kurssin aikana jaetaan runsaasti opiston omia materiaaleja eri kokonaisuuksista esim. luusto-, lihas-, hermo-, nivelside-, hieronta-, urheiluhieronta- ja venyttelyopetuksesta. Materiaalit ovat oppilaiden käytössä myös verkossa.

Opiskelujen ohjaus

Opiskelun ohjauksen koordinoi koulutuksen pääopettaja. Ohjaus toteutetaan yhdessä opettajan kanssa. Opiskelun ohjauksessa painotetaan avointa ja tasavertaista yhteistyötä opettajan ja opiskelijoiden kesken sekä opiskelijan vastuullisuutta, omatoimisuutta ja aktiivisuutta opiskelussa.

Opiskelun ohjauksessa kiinnitetään huomiota opiskelutekniikkaan, tiedonhankintaan, ajanhallintaan sekä motivointiin. Erityishuomiota suunnataan opiskelijoihin, jotka eivät ole pitkään aikaan opiskelleet. Myös opintoihin vaikuttava elämäntilanne pyritään ottamaan huomioon.

Tentit

Teoriakokeita kurssilla järjestetään n. neljän viikon välein. Arvosteluasteikko on 1-5. Hyväksyttyyn kokeeseen vaaditaan vähintään 50 % oikein. Todistuksen saamisen edellytyksenä on kaikille oppitunneille osallistuminen, kaikkien työharjoittelutuntien suorittaminen ja kaikkien kokeiden suorittaminen hyväksytysti.

Koulutuksen luonne ja opetuksen käytännön järjestely

Opiskelijoidemme ikäjakauma on ollut 18-59 vuotta ja sukupuolijakauma on ollut suurin piirtein tasan nais- ja miespuolisten opiskelijoiden kesken. Koulutus on opiskelijoille kokopäiväistä opiskelua. Koulutus on luonteeltaan hyvin intensiivistä.

Koulutus tapahtuu lähiopetuksena ja sisältää mm. eri alueiden kirjallisia tehtäviä, anatomian opiskelua suomeksi ja latinaksi, ryhmätöitä, hieronnan ja urheiluhieronnan harjoittelua käytännössä, erilaisten venytystekniikoiden opettelua ja ohjaavan toiminnan harjoittelua. Myös urheilu-, sekä kinesioteippaus opetellaan. 

Opiskelijat tekevät myös liiketoimintasuunnitelman oman hierontayrityksen perustamisen varalle valmistumisen jälkeen.

Opisto tarjoaa opiskelijahierontapalveluita, jotka kuuluvat tärkeänä osana opiskeluun. Käytännön hierontaharjoittelun opiskelijamme aloittavat todellisten asiakkaiden parissa n. kuukauden opiskelun jälkeen opiston omassa hoitopraktiikassa. Opiskelijoille on annettu tähän mennessä perusvalmiudet käytännön asiakashierontojen toteuttamiseen. Opiskelijat tekevät työssä oppimistaan sekä terveiden että sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa.

Opetussuunnitelmamme koostuu pääosin seuraavista teemoista: hierontatyön lähtökohdat, fysiologia, anatomia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, tautioppi, hierojan työn perusteet, työterveystieto, hierontatyön perusteet ja menetelmät / urheiluhieronta, klassisen- ja urheiluhieronnan käytännön harjoittelu, itsehoidon tukeminen, asiakaskeskeinen hoitaminen, lihashuollon tukitoimet, sekä itsenäinen ammatinharjoittaminen / yritystalous.

Sport Massage Institute of Finland, koulutuksen järjestäjänä vastaa tutkintoon valmistavasta koulutuksesta. Spoma suunnittelee ja toteuttaa Hierojan ammattitutkinnon opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen lainsäädännön mukaisesti.

Tutkinnon järjestäjä (SAMIedu) vastaa, että tutkinnon osat järjestetään ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) mukaisesti. 

Opintomaksu

Opintomaksu on syksyllä 2020 alkavalla kurssilla 2800 euroa. Kurssin hintaan sisältyy opetussuunnitelman mukainen teoriapaketti sekä käytännön harjoittelu.

Kurssin hintaan ei sisälly koulutuksessa käytettävät kirjat.

Lomat

Joululoma 6.12.2020-7.1.2021  Muita vapaapäiviä ovat kirkolliset arkipyhät, itsenäisyyspäivä sekä vapun päivä.

Opiskelu Espanjassa ei oikeuta opintotukeen!

Oppilaat ovat rahoittaneet opintojaan lainalla, säästöillä sekä työskentelemällä osa-aikaisesti opintojen ohella.